Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas osobě výdělečně činné Jan Lysáček, sídlem Vilová 377/10, 735 35  Horní Suchá, IČ: 07654642, zapsané u Magistrátu města Havířova (dále jako „Správce”), jakožto vydavatele tištěného časopisu Football Factory, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”), zpracovával tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení
  - adresa (tj ulice, č.p., město a PSČ)
  - e-mail
  - telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednoho roku. 
 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje „Správce”, potažmo na kontaktní adresu redakce tištěného časopisu Football Factory.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé 
  1. Šéfredaktor časopisu 
  2. Další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb a aplikace, které však v současné chvíli nevyužíváme
 7. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 8. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:
     1. vzít souhlas kdykoliv zpět
     2. požadovat po nás informaci, jaké údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
     3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
     5. na přenositelnost údajů,
     6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
 9. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 10. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 11. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.